loading...
Home » , » Dzawil arham / kerabat non ahli waris (kitab mawaris)

Dzawil arham / kerabat non ahli waris (kitab mawaris)

Diterbitkan Oleh Catatan Seorang Hamba Pada 09 April 2017

Dzawil arham (kerabat non ahli waris)


Dawil Arham (ذوو الأرحام) dalam istilah ahli fiqih adalah kalangan kerabat yang bukan Ahli Waris Ashabul Furudh atau Ahli Waris Asabah ; baik laki-laki atau perempuan. Seperti.
Dzawil arham (kerabat non ahli waris)

  1. cucu laki-laki dari anak perempuan (waladul binti)
  2. cicit laki-laki dari anak perempuannya anak laki-laki (waladu bintil ibni)
  3. kakek dari ibu
  4. anak saudara lelaki seibu (waladul akhi lil-ummi)
  5. anak saudara perempuan secara mutlak (waladul akhawat)
  6. anak perempuannya saudara lelaki (bintul akhi)
  7. paman seibu (al-amm li umm)

Terimakasih Sudah Membaca Artikel Ini & Jangan Lupa Dishare Ya, By Catatan Seorang Hamba

Posting Sebelumnya
« Lihat Postingan Sebelumnya
Selanjutnya
Post Selanjutnya »